Ordet Fritt – en folkbildningsfest

Äntligen anordnas snart Ordet Fritt som erbjuder ett intressant och spännande innehåll. Detta år anordnas konferensen den 26-28 maj på Folkets Hus på Olof Palmes plats i Göteborg. I år kommer konferensen präglas av ABFs övergripande mål – att motarbeta klasskillnader och skapa en starkare folkrörelse.

Ordet Fritt hålls var 4:e år. I tre dagar möts utbildare, politiker, personal och andra inom ABF för att lära av varandra. Tillsammans ska vi utvecklas och komma närmare våra mål.
– Vi vill visa upp vad ABF står för och hur vi arbetar för massan och ge motivation till cirkelledare runt om i landet. De kan utbyta erfarenheter och lära av varandra.
Men Ordet Fritt är ett bra verktyg för att stärka kompetensen för alla verksamma inom ABFs organisation.