Vad är yttrandefrihet

En riktig demokrati tillämpar yttrandefrihet för sina medborgare. Med yttrandefrihet menas att alla har rätt att uttrycka sina åsikter utan censur eller straff. Yttrandefrihet är tyvärr långt ifrån självklart i många länder runt om i världen med större eller mindre begränsningar.

Alla länder, även de som klassas som demokratiska, har någon form av begränsning i yttrandefrihet. I Sverige innefattar till exempel inte yttrandefriheten hets mot folkgrupp, hot, eller att avslöja sekretessbelagda uppgifter, så som försvarshemligheter.

I sverige skyddas yttrandefriheten av grundlagen. Myndigheter kan inte censurerar uppgifter enbart av anledningen att de inte gillar det. Yttrandefriheten gäller inte bara svenska medborgare, utan alla människor som befinner sig i Sverige.

Hur kan jag påverka?

En kan inte göra allt, men varje person kan göra något och påverka. Det finns många olika vägar att göra skillnad och påverka med din röst. Tillsammans med andra blir era röster starka. Det är viktigt att vi tillsammans inte låter någon stå ensam. Alla ska vi vara en del av vårt samhälle på lika villkor.